Varstvo podatkov

Družba KG 4LJUBLJANA D.O.O. se zavezuje varovati osebne podatke pravnih in fizičnih oseb, ki nam jih posredujete.


Družba KG 4LJUBLJANA D.O.O. dosledno izvaja vse ukrepe, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.