Jesensko počitniško varstvo - prijavnica


Jesensko počitniško varstvo »Tudi krompir je lahko lutka«


Program »Tudi krompir je lahko lutka« je program brezplačnega počitniškega varstva, ki se bo izvajal med 2.11. in 4.11. v času krompirjevih počitnic. Program bo organiziran skozi lutkovno delavnico na kateri bodo otroci spoznavali delo v lutkovnem gledališču, različne poklice, predvsem pa se bodo zelo zabavali. Preko iger z lutkami bodo otroci osvajali prostor, gib v prostoru, interakcijo med igralcem in lutko ter spodbujali kreativnost in ustvarjalnost. Otroci bodo pripravili tudi čisto pravo lutkovno predstavo, ki jo bodo staršem na predstavili ob koncu počitniškega varstva. Poleg ustvarjalnega dela delavnic, bodo otroci uživali tudi v igranju družabnih iger, obiskali bomo Gasilsko brigado Ljubljana in še kup zanimivih stvari.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNI OBRAZEC ZA JESENSKO POČITNIŠKO VARSTVO 2016


»Tudi krompir je lahko lutka«


 


PODATKI O STARŠU / ZAKONITEM SKRBNIKU:


Ime in priimek skrbnika:


Naslov:


Poštna številka in kraj:


Telefonska številka:


E-mail:


PODATKI O UDELEŽENCU JESENSKEGA POČITNIŠKEGA VARSTVA:


Ime in priimek otroka:


Naslov:


Poštna številka in kraj:


Rojstni datum:


Osnovna šola:


 


SPODAJ PODPISANI/A ………………………………………………….. PRIJAVLJAM SVOJEGA OTROKA NA POČITNIŠKO VARSTVO V ČASU OD 2.11. DO 4.11..


 


KRAJ IN DATUM:


PODPIS STARŠA / ZAKONITEGA SKRBNIKA:Program počitniškega varstva otrok je, na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v letu 2016 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, sofinanciran s strani Mestne občine Ljubljana (Sklep št.: 603-940/2015-2).


Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov Linhartova 11, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti trzenje@4ljubljana.si.


Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest. O uspešnosti vaše prijave boste obveščeni v roku 8 dni.