PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNIH IGRAH NA SPLETNI STRANI KINO-BEZIGRAD.SI, FACEBOOK IN INSTAGRAM STRANI TER TIK TOKU KINA BEŽIGRAD

 

 1. Organizator nagradne igre je družba KG 4LJUBLJANA d.o.o. z naslovom na Linhartovi cesti 11, 1000 Ljubljana, MŠ: 6778712000, DŠ: SI66654041. Platforme Facebook, Instagram in Tik Tok v nagradnih igrah ne sodelujejo in niso njeni partnerji ter za njihovo izvedbo v nobenem primeru ne odgovarjajo.
 1. V nagradnih igrah lahko sodelujejo samo fizične osebe, ki so dopolnile 18 let in imajo stalno ali začasno bivališče v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
 1. Pogoji za sodelovanje v nagradnih igrah so različni, vendar nikoli ne zahtevajo kakršnih koli osebnih podatkov posameznika, razen ime in priimek. Prav tako s sodelovanjem v nagradni igri posameznik potrjuje, da se strinja s Splošnimi pogoji in pravili za sodelovanje v nagradni igri.
 1. Osebni podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1) in zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur. l. RS, št. 98/2004-UPB 2, 126/2007, 86/2009).
 1. Nagradna igra vedno poteka do jasno določenega in objavljenega datuma in traja do preklica. Žrebanje pa se opravlja sproti.
 1. Nagrade so vsakokrat opisane in vizualno prikazane v promocijskih aktivnostih posamezne igre.
 1. Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Vsak nagrajenec lahko prejme nagrado le enkrat.
 1. Zapisnik žrebanja nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Seznam bo objavljen na spletni strani organizatorja www.kino-bezigrad.si, ali pod objavo na Facebook, Instagram in Tik Tok profilu organizatorja.
 1. Z odgovarjanjem pod nagradnimi igrami se strinjanje s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri.
 1. Žrebanje ni javno in bo potekalo v prostorih organizatorja nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila nagradne igre. V primeru spremembe, bo le ta vidna na uradni spletni strani organizatorja www.kino-bezigrad.si, Facebook, Instagram ali Tik Tok profilu.
 1. . Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.kino-bezigrad.si.
 1. VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV: Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih  osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1,Uradni list RS št. 94/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po   Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o  nagradni igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za  ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za druge trženjske namene. Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki v primeru, da prejme nagrado, objavijo v medijih.
 1. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prvem odstavku in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer po e-pošti ali pisno na naslov organizatorja.
 2. Obvestila nagrajencem in prevzem nagrad: Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti, ali bo pozvan, da svoje podatke sporoči v zasebno sporočilo na določenem socialnem profilu. Organizator pošlje elektronsko obvestilo na elektronski naslov, ki ga je sodelujoči v nagradni igri vpisal v kontaktni obrazec in ne prevzema nikakršne odgovornosti, če je naslov napačen ali nepopoln. V primeru, da je tako zakonsko ali specifično določeno, mora nagrajenec organizatorju ob prevzemu nagrade na vpogled predložiti veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list). V kolikor je to v pravilih nagradne igre, mora organizator nagrajenca o tem predhodno obvestiti. Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo v roku, ki bo določen v obvestilu o izžrebani nagradi na lokaciji po predhodnem dogovoru. V kolikor organizator nagradne igre s strani nagrajenca v roku dveh tednov po obvestilu nagrajenca iz kateregakoli razloga (na primer: e-naslov nagrajenca ni pravilen in podobno) ne prejme povratnh informacije o prevzemu nagrade se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca;
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je
 • sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je izžreban v
  nasprotju s temi pravili;
 • se tudi po obvestilu izžrebancem le-ta ne odzovejo na prevzem nagrade oziroma se ne
  odzovejo v roku določenem v tem členu, glede na navodila organizatorja nagradne igre

NAGRADNA IGRA BARBIE