SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE PRODAJE PREKO SPLETNE STRANI www.kino-bezigrad.si
(v nadaljevanju splošni pogoji)

SPLOŠNE DOLOČBE

 1.  Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter z   Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu ( ZEPT ).
 2.  S spletno stranjo in domeno kino-bezigrad.si upravlja podjetje KG 4Ljubljana d.o.o., Kajuhova 32, 1000 Ljubljana, matična številka   6778712000, davčna številka SI66654041, ki je tudi organizator prireditev ( v nadaljevanju KG 4Ljubljana ali prodajalec ), razen v posebej   označenih primerih.
 3.  V primeru, da KG 4Ljubljana ni organizator prireditve, nastopa le kot posrednik, organizator pa mora biti jasno naveden na vstopnici, ime   odgovornega organizatorja pa lahko zahtevate tudi po e mailu: info@kino-bezigrad.si. V tem primeru poleg teh splošnih pogojev, ki veljajo za   nakup veljajo tudi splošni pogoji organizatorja prireditve.
 4.  Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine kino-bezigrad.si, pravice in obveznosti uporabnika in prodajalca ter urejajo njun   poslovni odnos.
 5.  V ceni vstopnice JE upoštevan DDV.
 6.  Plačilo je možno s kreditnimi karticami:
 • MasterCard
 • Visa
 1.  V primeru nakupa preko spletne prodaje ima družba KG 4Ljubljana d.o.o. zaradi varnostnih razlogov in načina finančnega poslovanja   možnost zahtevati identiteto naročila. KG 4Ljubljana d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko preverja naročila, ki so bila plačana s kreditno   kartico. Od strank lahko zahteva, da mu posredujejo kopijo osebnega dokumenta ter kopijo kreditne kartice. Zahtevek bo poslan preko   elektronske pošte. V primeru, da stranka v določenem roku podatkov ne posreduje, se bo naročilo storniralo.
 2.  Kupec se ob nakupu vstopnice strinja, da bodo podatki, ki jih bo elektronsko posredoval, uporabljeni s strani prodajalca za namen   izpolnjevanja naročila in obveščanja v zvezi s predmetno prireditvijo. Prodajalec se zavezuje k trajnemu varovanju osebnih podatkov kupca v   skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 3.  Vstopnice se ne smejo zlorabljati, kopirati, spreminjati. Mobilne vstopnice (vstopnice na telefonu) in natisnjene vstopnice se ne smejo kopirati   ali posredovati naprej. Posamezna vstopnica je veljavna pri prvem vstopu na prireditev, kar pomeni, da je veljavna prva vstopnica, ki je   sprejeta s svojo identifikacijo. Vse naslednje vstopnice z isto identifikacijo so avtomatično zavrnjene. Z uporabo avtorizirane vstopnice   uporabnik sprejme splošne pogoje organizatorja prireditve in pravila ustanove, kjer se prireditev odvija.

NAKUP VSTOPNIC (NAVODILA ZA NAKUP VSTOPNIC)

 1.  Kupec na spletni strani kino-bezigrad.si poišče želeno prireditev in klikne nanjo. Prireditev je označena z imenom prireditve (filmski naslov ali   ime prireditve), datumom in uro. Ko kupec »klikne« na izbrano prireditev, se odpre opis prireditve. Ko se kupec odloči za nakup, izbere opcijo   »nakup« in izbere termin želene predstave. V tem trenutku se odpre obrazec v katerega je potrebno vnesti: ime in priimek, naslov, mesto,   poštno številko, telefonsko številko in e-mail. Ko so vsi potrebni podatki vneseni, kupec pritisne »nakup« in odpre se mu dvorana oziroma   prireditveni prostor, kjer izbere sedeže za prireditve, kjer je to mogoče. Kupec izbere sedeže in klikne na »kupite vstopnice«. V naslednjem   koraku kupec izbere način plačila. Kupec mora vpisati podatke o kreditni kartici v za to namenjena polja. Podatki o kreditnih karticah na   spletni strani se ne hranijo, saj gre plačilo preko Bankart-a. Za potrditev metode plačila in zaključek nakupa, mora kupec klikniti na gumb   »potrdi/kupi«. Pred potrditvijo mora kupec preveriti vse podatke, saj stornacija po potrditvi ni več mogoča.
 2.  Preko spletne strani je možno kupiti samo vstopnice po REDNI ceni in ne vstopnic s popustom, saj preko spletne strani upravičenost do   popusta ni dokazljiva.

PREJEM VSTOPNIC

 1.  Po potrditvi nakupa kupec prejme na elektronski naslov, ki ga je navedel v postopku nakupa, potrditev nakupa, e-vstopnico in račun.
 2.  Menjava ali stornacija vstopnic NI MOGOČA.

VSTOP NA PRIREDITEV

 1.  Za vstop na prireditev je dovolj, na vstopni točki kontrolorju pokažete e-vstopnico na telefonu ali natisnjeno e-vstopnico, ki jo kontrolor   »skenira«. Vstopnice se ne smejo zlorabljati, kopirati, spreminjati. Mobilne vstopnice (vstopnice na telefonu) in natisnjene vstopnice se ne   smejo kopirati ali posredovati naprej. Posamezna vstopnica je veljavna pri prvem vstopu na prireditev, kar pomeni, da je veljavna prva   vstopnica, ki je sprejeta s svojo identifikacijo. Vse naslednje vstopnice z isto identifikacijo so avtomatično zavrnjene.

ODPOVED PRIREDITVE

 1.  KG 4Ljubljana d.o.o. si pridržuje pravico do odpovedi prireditve. V primeru odpovedi je kupec upravičen do vračila kupnine ali do menjave   vstopnic. Kupec lahko izbere katerokoli od obeh ponujenih opcij.
 2.  Kupec vrnjeno kupnino ali nove vstopnice lahko prevzame na blagajni Kina Gledališča Bežigrad, na naslovu Linhartova 11, 1000 Ljubljana.
 3.  Kupci bodo o morebiti odpovedi obveščeni po e-mailu, obvestilo o odpovedi pa bo objavljeno tudi na spletni strani kino-bezigrad.si.

REKLAMACIJE

 1.  Vse reklamacije v zvezi z nakupom so možne preko e-maila in sicer na info@kino-bezigrad.si.
 2.  V skladu z 43.členom Zakona o varstvu potrošnikov kupec nima pravice do odstopa od nakupa pri storitvah za prosti čas, pri katerih se   organizator zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenemu datumu in času ali v točno določenemu roku. Glede na navedeno   zakonsko izjemo, v skladu s katero potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic, so vsa naročila (nakup vstopnic) vstopnic   obvezujoča in vračilo denarja ni možno.

KONČNE DOLOČBE

 1.  Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa. Kupec je na splošne pogoje tudi opozorjen in z oddajo naročila potrdi svojo   seznanjenost z njimi. Splošni pogoji so v vsakem trenutki na voljo na spletni strani kino-bezigrad.si. KG 4Ljubljana si pridržuje pravico, da   splošne pogoje poslovanja spremeni, za kupca pa veljajo tisti, ki so bili veljavni v trenutku opravljenega nakupa.
 2.  Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.
 3.  Splošni pogoji poslovanja spletne prodaje preko spletne strani kino-bezigrad.si veljajo od 19. 4. 2019 do preklica.