SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
GLEDALIŠKO FILMSKI ABONMA 2019/2020
(v nadaljevanju splošni pogoji)

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. Organizator GLEDALIŠKO FILMSKEGA ABONMAJA 2019/2020 (v nadaljevanju abonma) je Kulturno društvo Kino Gledališče Bežigrad, Linhartova 11, 1000 Ljubljana.
 2. Vse predstave bodo izvedene v dvorani Kina Gledališča Bežigrad, na naslovu Linhartova 11, 1000 Ljubljana.
 3. Abonma vključuje štiri predstave po razporedu in dve risanki po vašem izboru iz rednega filmskega programa Kina Gledališča Bežigrad.
 4. Spored abonmajskih predstav in rednega programa si lahko ogledate na kino-bezigrad.si.

PROGRAM (RAZPORED) PREDSTAV

 1. Abonmajske predstave bodo razporejene znotraj abonmajskega obdobja in sicer med oktobrom 2019 in junijem 2020, kot sledi:
 • 10. 2019 – Skoraj najboljši cirkus (igrana predstava za otroke)
 • 11. 2019 – Žogica Marogica (lutkovna predstava za otroke)
 • 2. 2020 – Afriško sonce (lutkovno igrani muzikal)
 • 3. 2020 – Lisica Zvitorepka (lutkovna predstava za otroke)

Vse predstave so pričenjajo ob 11.00.

 1. Pridržujemo si pravico do spremembe programa ali odpovedi. V primeru odpovedi posamezne prireditve, bomo razpisali nadomestni termin.
 2. Poleg predstav iz 5. točke splošnih pogojev sta v abonma vključeni tudi dve risanki po vaši izbiri iz rednga programa Kina Gledališča Bežigrad. Risanke lahko izberete in si jih ogledate vse do 6. 2020.

CENA IN VELJAVNOST

 1. Cena abonmaja je 38 eur.
 2. Abonma velja za enega otroka, ki je poimensko določen in enega odraslega spremljevalca. Odrasli spremljevalec je oseba starejša od 18 let in se lahko menja.
 3. V primeru, da ena odrasla oseba spremlja več otrok, je doplačilo za drugega in vsakega naslednjega otroka 24 eur.
 4. Abonmajska kartica je vezana na otroka/otroke in NI prenosljiva.
 5. Abonma velja od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2020.

ODPOVED OGLEDA PREDSTAVE Z MOŽNOSTJO NADOMESTILA DRUGE PREDSTAVE ALI RISANKE

 1. V primeru bolezni, odsotnosti ali drugih upravičenih razlogov, je možna odpoved ogleda abonmajske predstave z možnostjo nadomestila ogleda druge predstave ali risanke.
 2. V primeru, da želite odpovedati ogled abonmajske predstave in si zagotoviti ogled nadomestne predstave ali risanke, morate najkasneje dva dni pred razpisano predstavo, skladno s 5.točko splošnih pogojev, poslati sporočilo o odsotnosti na mail: abonma@kino-bezigrad.si.
 3. Za ogled nadomestne predstave ali risanke vam bomo izdali kupon, ki ga boste lahko na balagajni Kina Gledališča Bežigrad zamenjali za želeno predstavo ali risanko.
 4. Do ogleda nadomestne predstave ali risanke ste opravičeni izključno v primeru, da ste postopali skladno z 14. točko splošnih pogojev.

NAKUP ABONMAJA

 1. Nakup abonmaja je mogoč na blagajni Kina Gledališča Bežigrad ali z naročilom preko e-pošte z bančnim nakazilom.
 2. Za nakup abonmaja je potrebno izpolniti prijavnico in jo izročiti osebju na blagajni ali jo poslati po e-pošti na abonma@kino-bezigrad.si.
 3. Prijavnico najdete na spletni strani Kina Gledališča Bežigrad kino-bezigrad.si.

ABONMAJSKE KARTICE

 1. Abonmajske kartice so izdane na ime otroka ali otrok.
 2. Na abonmajskih karticah so označeni tudi dodeljeni sedeži, ki veljajo za vse razpisane predstave iz 5. točke splošnih pogojev. Sedežni red je potrebno dosledno upoštevati. Dodeljeni sedeži ne veljajo za izbrani risanki.
 3. Abonmajske kartice bodo izdane po prejemu plačila skladno s spološnimi pogoji.
 4. Abonmajske kartice bo možno prevzeti na blagajni Kina Gledališča Bežigrad pred prvo abonmajsko predstavo.
 5. Vstop v dvorano je možen samo z abonmajsko kartico.
 6. V primeru izgube abonmajske kartice, je potrebno izgubo takoj javiti na mail abonma@kino-bezigrad.si.

RISANKI PO IZBIRI IZ REDNEGA PROGRAMA

 1. V abonma sta vključeni tudi dve risanki po vaši izbiri iz rednega programa Kina Gledališča Bežigrad.
 2. Ob prevzemu abonmajske kartice boste prevzeli tudi dva kupona, ki ju boste na blagajni Kina Gledališča Bežigrad zamenjali za kino vstopnico (otrok/otroci + spremljevalec) za izbrano risanko.
 3. Abonmajske kupone za risanke NI možno zamenjati za kino vstopnico za PREDPREMIERE ali PREMIERE.
 4. Za izgubljene ali uničene kupone iz predhodne točke NE odgovarjamo in jih ni mogoče nadomestiti z novimi kuponi.

REKLAMACIJE

 1. Vse reklamacije v zvezi z nakupom so možne preko e maila in sicer na mail abonma@kino-bezigrad.si.
 2. V skladu z 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov kupec nima pravice do odstopa od nakupa pri storitvah za prosti čas, pri katerih se organizator zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenemu datumu in času ali v točno določenemu roku. Glede na navedeno zakonsko izjemo, v skladu s katero potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic, so vsa naročila (nakup vstopnic) vstopnic obvezujoča in vračilo denarja ni možno.

KONČNE DOLOČBE

 1. Kupca abonmaja zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa. Kupec je na splošne pogoje tudi opozorjen ob izpolnjevanju prijavnice. Splošni pogoji so v vsakem trenutki na voljo na spletni strani kino-bezigrad.si. Organizator si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja spremeni, za kupca pa veljajo tisti, ki so bili veljavni v trenutku opravljenega nakupa.
 2. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

 

V Ljubljani, 9. 9. 2019